Mat skall inte kritiseras

Muslim sade:

2064 – Yahyâ bin Yahyâ, Zuhayr bin Harb och Ismâ´îl bin Ishâq berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kritiserade aldrig maten. Om han tyckte om något, åt han det, och om han inte gjorde det, lät han det vara.”

FÖRKLARING

Detta hör till bordskickets starkt rekommenderade drag.

Exempel på att kritisera maten är säga att den är för salt eller för lite saltad, sur, tunn, tjock, omogen och så vidare.

Vad beträffar hadîthen i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att han inte äter ödlekött, så är det ett besked om att han inte tilltalas av just den typen av maträtt.