Mat och guld är än värre

33 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker ur guld- och silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.”

Autentisk.

Muslim rapporterade den via ´Alî bin Mishar, från ´Ubaydullâh, från Nâfi´ med formuleringen:

Den som äter eller dricker ur silver- och bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.”

Sedan sade han:

Den ende som nämnde mat och guld var ´Alî bin Mishar.”

Tillägget är alltså udda sett till återberättelsen ändock betydelsen är korrekt. Ty det är uppenbart att mat och guld är värre och allvarligare än dryck och silver. Däremot nämns både silver och guld från ett annat håll hos Muslim:

Den som dricker ur guld- eller silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.”