Mat eller bön?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/279-280)

396 – Jag frågade min fader om betydelsen av ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det finns ingen bön när maten är serverad.”1

Han svarade:

När maten serveras samtidigt som bönen utropas (الإقامة), äter man först.”

Han kände sig dock något obekväm på grund av hadîthen från Dja´far bin ´Amr bin Umayyah som berättade att hans fader underrättade honom att han såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skära lammbog. Rätt som det var kallades det till bön varpå han kastade ifrån sig kniven och bad utan att två sig2. Dessutom rapporterade ´Ubaydullâh från Nâfi´ att Ibn ´Umar satt och åt kvällsmat medan han hörde böneutropet.

1Muslim (560).