Mat, dryck och sömn i moskén

Författaren sade:

”Det är även tillåtet att äta, dricka och sova i moskén. ´Abdullâh bin al-Hârith sade: ”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi äta bröd och kött i moskén.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en god berättarkedja.”

Berättarkedjan är faktiskt autentisk. Det verkar som att författaren i sin klassifikation av hadîthen följde författaren till ”az-Zawâ’id” som sade:

”Dess berättarkedja är god och dess återberättare är pålitliga. Det finns delade åsikter om Ya´qûb.”

Den hade varit god om Ya´qûb var ensam om att rapportera den. Men Ibn Mâdjah rapporterade den tillsammans med Harmalah bin Yahyâ. Harmalah är pålitlig och på så sätt är berättarkedjan autentisk.