Måste veta sanningen innan man blir dömd

Fråga: En av bröderna uttalade sig på ett större, hedniskt sätt som att tillbe någon annan än Allâh, göra Tawâf [runt gravar] eller be [någon annan än Allâh] om hjälp. Han bor i ett islamiskt land. Säger man att han som individ är en avgudadyrkare eller finns det någon skillnad mellan klara och oklara frågor?

Svar: Man säger att den som utför handlingen är en avgudadyrkare. Den som lämnar bönen är otrogen. Däremot skall en individ inte dömas för det förrän han fått reda på sanningen. Exempel på det är att han vet men tar lätt på det, är arrogant och liknande.

Fråga: Beträffande att få reda på sanningen, så uttalar personen trosbekännelsen, förrättar bönen och utför andra islamiska handlingar.

Svar: Men trosbekännelsen har villkor och faktorer som nollställer den. Avguderiet nollställer den. Utebliven bön nollställer den.

Fråga: ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh säger när han talar om Takfîr på en individ att personen har fått reda på sanningen via Qur’ânen och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att dessa frågor är klara och tydliga. Det enda undantaget är personen som växer upp långt borta från de islamiska länderna. Säger vi fortfarande inte att den här personen är en avgudadyrkare?

Svar: Han förstår att avguderiet är förbjudet? Han förstår att avguderiet straffas med en evig vistelse i Elden? Han förstår att den som faller i avguderiet är förbjuden att träda in i paradiset? Men han vet inte att just den här frågan är avguderi. Detta är möjligt.