Måste varje muslim memorera Qur’ânen?

Fråga: Är varje muslim ålagd att memorera Qur’ânen utantill?

Svar: Nej, det är inte obligatoriskt. Men det är emellertid bättre och förträffligare. Mängden som är obligatorisk att memorera är den som krävs i bönen. Det är obligatoriskt. Mer än så är bara förträffligt och frivilligt.