Måste ta ställning?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (34)

Fråga: En grupp studenter har tagit avstånd från mig eftersom jag saknar ställning till en individ och varken beskyller honom för innovation eller bojkottar honom…

Svar: Om du inte bojkottar honom, bojkottar de dig. Om du inte beskyller honom för otro, beskyller de dig för otro. Det är förbjudet och otillåtet. Det är ett angrepp och spridning av ondska bland människor. Istället för att själva förbättra relationerna, bojkottar de personen som försöker göra det, undviker tvister och föredrar sundhet. De anklagar andra för innovation, synd och rentav otro. Detta är en prövning som härrör från människors och djinners djävlar. Det vill säga om det sker bland lekmän, än mer om det sker bland så kallade studenter och Mashâyikh. De anammar denna inriktning och hetsar till tvister bland muslimer och bröder.