Måste skiljas från henne

Fråga: Får en man skilja sig från sin hustru som, trots upprepande råd, slarvar med bönen?

Svar: Ja. Han måste skilja sig från henne. Han måste göra det. Om hon utelämnar bönen avsiktligt och inte ångrar sig, måste han skilja sig från henne och undvika henne så att hon inte uppfostrar hans barn utmed det.