Måste raderna vara fulländade under begravningsbönen?

Fråga: Är det ett villkor att raderna är fullbordade efter varandra och att det inte finns några mellanrum däri i samband med begravningsbönen?

Svar: Precis som i alla andra böner så skall raderna vara raka under begravningsbönen. Den första raden skall fulländas innan den andra påbörjas och likaså skall det inte finnas några mellanrum i raderna.