Måste mana ungdomarna till Salafs metodik

Vissa senare människor säger att Ahl-us-Sunnah delas in i två grupper:

1 – Mufawwidhah.

2 – Mu’awwilah.

De menar att Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och deras jämlikar är Ahl-us-Sunnah medan Salaf var Mufawwidhah. De har missförstått Salaf och deras metodik. Salaf var inte alls okunniga om betydelsen. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att Tafwîdh hör till Ahl-ul-Bid´as värsta ideologier. Han argumenterade med att om vi säger att vi inte vet vad Allâhs namn och egenskaper betyder, så kan filosoferna säga att vi är okunniga och att de är kunniga. Därefter kommer de att tala och tolka texterna som de vill. Det är ju bättre att en text har en betydelse än att den bemöts passivt och saknar betydelse. Tänk på det!

Vissa tror att Ahl-us-Sunnah inkluderas av skolastiker som Ashâ´irah och Mâturîdiyyah. Därefter säger de, vilket är otroligt märkligt:

”Salafs metodik är sundare medan de senares väg är kunnigare och visare.”

Fri är Allâh från brister! Hur kan Salafs metodik vara sundare medan de senares väg är kunnigare och visare? Är det möjligt att det kunnigare och visare inte är sundare? Det fordrar att Salafs väg likaså är kunnigare och visare. Tvivelsutan.

En person som säger att han tror på en text och vet vad den betyder är kunnigare och visare än personen som säger att han inte vet. Det finns ingen sundhet utan kunskap och vishet. Det är en väldig paradox. Därför är det korrekt att säga att Salafs väg är kunnigare, sundare och visare.

Vi måste mana studenterna till Salafs metodik. Vi måste uppmuntra dem till att känna Salafs metodik. Vi skall läsa i böcker som ”Siyar A´lâm-in-Nubalâ’” så att vi lär känna deras väg och efterlever den raka metodiken.