Måste man vara gammal för att ha djupt rotad kunskap?

Publicerad: 2012-01-11
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2034
Datum: 1430-08-18/2009-08-09
https://www.youtube.com/watch?v=NgpTHPp7Y4Q

 

Fråga: Måste man vara gammal för att ha djupt rotad kunskap? Kan man vara ung?

Svar: Det är inte bara de gamla som har en djupt rotad kunskap. Man kan vara ung och ha en djupt rotad kunskap som ´Abdullâh bin ´Abbâs och andra muslimska ungdomar som Mu´âdh bin Djabal.