Måste man rådfråga sin fru för att gifta sig med en till?

Publicerad: 2010-12-09
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (787)

 

Fråga: Måste man rådfråga sin fru för att gifta sig med en till? Vad skall man göra?

Svar: Han bör förbereda henne och få henne att förstå att handlingen är tillåten i islam utan något villkor eller krav. Det enda villkoret är det Allâh (´azza wa djall) nämner i Qur’ânen, nämligen rättvisa. Han skall upprepa detta till dess att frågan blir klar och tydlig i hennes ögon.