Måste man nämna de goda sidorna när man varnar?

publicerad
28.09.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (638)

Fråga: Hör det till Salafs metodik att nämna den oliktänkandes goda sidor när man kritiserar honom?

Svar: Att förklara sanningen är en sak och att skriva en biografi till personen som har felat är en annan sak.

I det första fallet är det inget krav att nämna hans goda sidor. Skulle det däremot vara det andra fallet, det vill säga en biografi, råder det inga tvivel om att man bör nämna hans fel tillsammans med de goda sidorna. Detta baseras på Allâhs ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

Men vad gäller endast en avvisning, så motstrider det Salafs metodik och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avvisningar när han avvisade sina följeslagares fel. Om man hade samlat alla dessa exempel, skulle de ha utgjort en bok.

1 5:8