Måste man ha kunskap om Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Jag tycker det är svårt att förstå de vilsna sekternas ideologi. Kan jag bli stark i trosläran utan att studera dessa sekters trosläror?

Svar: Nej. De måste studeras. Troslärorna måste studeras som de pålitliga lärda har skrivit om. Däri nämns de vilsnas teorier som avvisas.