Måste man ha en lärds utslag för att bojkotta en person?

Fråga: Måste man ha en lärds utslag för att bojkotta en person?

Svar: Om det är möjligt att ta frågan med en lärd så att han kan studera den och säga till i fall den kräver en bojkott eller om den kräver tålamod, vishet och behandling, görs det. När den lärde uttalar sig i frågan accepteras hans ord.

Om det inte finns någon lärd vänder man sig till den som kommer därnäst. Den som avgör i fall det skall bojkottas eller inte måste vara klok och insiktsfull. Han måste ta hänsyn till fördelar och nackdelar.