Måste läsa al-Fâtihah under imamens högläsning

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 66

Fråga: Det kan hända att jag tiger medan imamen läser för att sedermera tvivla om jag har läst al-Fâtihah eller inte. Ibland läser jag inte alls och säger att jag lider av tvångstankar. Vad är domen för mina handlingar?

Svar: Han ska utgå ifrån att han har läst al-Fâtihah sett till att han stod bakom imamen. Han ska ignorera tvångstankar och måna om att läsa al-Fâtihah. Satan gör sitt yttersta för att förstöra människans bön. Han får människan att tveka om hon har läst rätt i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud. Satan ger henne tvångstankar och leker med henne.

Fråga: Vad är domen om han inte läser al-Fâtihah under högläsning?

Svar: Det måste han göra. Han får inte utelämna al-Fâtihah avsiktligt. Bara om han är okunnig täcker imamens läsning hans läsning.