Måste kvinnan täcka fötterna när hon ber?

Fråga: Måste kvinnan täcka fötterna när hon ber?

Svar: Ja. Umm Salamah frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Kan en kvinna förrätta bönen i en klänning och en huvudslöja utan någon kjol?” Han sade: “Ja, om klänningen är vid och täcker framfötterna.”1

1Abû Dâwûd (1/149). Ibn Qudâmah sade: ”Flera lärda säger att detta är Umm Salamahs ord, medan ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh bin Dînâr anser det vara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” (al-Mughnî (2/329))