Måste konvertiten ta igen dagarna innan konversionen?

Fråga 56: Måste han ta igen dagarna innan konversionen?

Svar: Det måste han inte göra. Ty då var han inte befalld att fasta. Han tillhörde inte dem som var ålagda att fasta varför han inte heller är ålagd att ta igen de missade dagarna.