Måste konvertiten betala Zakât-ul-Fitr?

Fråga: Måste en person som konverterar den sista dagen av Ramadhân betala Zakât-ul-Fitr?

Svar: Ja, han är ålagd att betala Zakât-ul-Fitr i och med att han är en av muslimerna. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade samtliga muslimer bland männen och kvinnorna, de fria och slavarna, de unga och de gamla att betala en Sâ´1 dadlar eller korn i Zakât-ul-Fitr.

1 Ibn Bâz (rahimahullâh) sade: ”En Sâ´ motsvarar cirka 3 kg.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (14/201))