Måste konvertiten bada?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/113)

142 – Jag läste upp för min fader:

Måste konvertiten bada?”

Han svarade:

Ja.”

Jag frågade:

Om han badar innan konversion då?”

Han svarade:

Nej. Han måste konvertera till islam först och bada sen.”