Måste innovatören gagnas av bojkotten?

Fråga: Är det ett villkor att innovatören gagnas av bojkotten för att man skall få bojkotta honom?

Svar: Bojkotten består av många fördelar. Det är möjligt att endast personen som bojkottar gagnas. Det är möjligt att den bojkottade gagnas. Det är möjligt att båda gagnas. Det är möjligt att personen som bojkottar gagnas och likaså den bojkottade. Om inte den bojkottade gagnas, gagnas personen som bojkottar. Det viktigaste är att bojkotten av innovatören eller den stora syndaren är korrekt tillämpad.