Måste ha kunskap om ondska

Fråga: Räcker det med Qur’ânen och Sunnah för att ha kunskap om dogmen och religionens fundament eller behövs även de lärdes uttalanden?

Svar: Du måste kombinera bådadera. Du skall kunna Sunnah och den korrekta dogmen samt de falska lärorna så att de inte blir oklara för dig.

Jag lärde mig ondska

inte för dess ondskas sak utan för att undvika den

Den som inte ser skillnad på ondska och godhet

faller i den