Måste ha dotterns medgivande

Fråga: Jag är en 25-årig kvinna. Min fader gifte bort mig till en 65-årig man utan att fråga mig om min åsikt. Jag var tyst för att behaga min fader. Jag har tre barn med honom, en son och två döttrar. Det finns brister i min samlevnad och mitt äktenskap. Efter att min fader hade avlidit, stannade han kvar hemma hos oss i två månader. Därefter lämnade han oss och vår familj. Jag är havande i den fjärde månaden. Så här lämnade han mig hos min broder som är min förmyndare.

Svar: Det är tillåtet för fadern att gifta bort sin dotter till en äldre man om han anser det finnas fördel i det. Vad gäller det vissa människor hojtar om i dag och att man inte skall gifta bort dottern till en äldre man, så är allt det grundlöst, villfarelse, fördärv och okunnighet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var äldre än femtio år när han gifte sig med ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som då var sju år. När hon blev nio år, flyttade hon in till honom. Det är inte förbjudet. Sändebudet var den fullkomligaste och rådvänligaste människan. Om handlingen hade varit dålig, skulle han inte ha gjort sådär. Likaså skulle han ha klargjort det för samfundet. Än i dag gifter sig folk med sin make eller maka som både är äldre och yngre. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med Khadîdjah som var femton år äldre än han. Hon var fyrtio år och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tjugofem.

Däremot måste man fråga henne och gå efter hennes välbehag. Detta är det viktiga. Om hon behagas av det och är femton år gammal medan han är fyrtio, femtio eller till och med äldre, så är handlingen tillåten. Om hon vet vad det handlar om och varken luras eller bedras, så är handlingen tillåten i fall hon behagas själv av det.

Det är inte tillåtet för någon att tala om dessa frågor orätt. Ty det hör till att motsätta sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och de muslimer som har gift bort yngre kvinnor. Allt sådant är falskt, orätt och grundlöst. Det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde och manade till, var att rådfråga kvinnorna och be dem om tillstånd. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En kvinna som inte är oskuld skall inte giftas bort förrän hon frågas och en oskuld kvinna skall inte giftas bort förrän hon bes om tillstånd.” Då sade de: “Allâhs sändebud! Hon skäms.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Hennes tillstånd är hennes tystnad.”

Man måste alltså tala om för jungfrun att hennes tystnad tyder på välbehag och tillstånd och att det räcker. Skulle hon däremot inte vara jungfru, måste hon tala för att tillåta. Den här unga kvinnan var tyst när hennes fader frågade henne om lov. Det räcker och hennes handling är tillåten.