Måste gå med ett parti?

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 359-361

Fråga: Idag säger vissa människor att de är nödgade att gå med partier av den anledningen att de är marginaliserade av andra partier. Vad säger ni om det?

Svar: Det är inte alls nödvändigt. Det är bara vanföreställningar. Ni tror att det är nödvändigt. Det är inte det alls. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.1

Tillhör dessa partiväsen religionen? Är det religiöst att splittra muslimerna? Partiväsen är alltså inte alls nödvändiga. Tro inte att du inte uppnår kärlek om du inte går med ett parti. Tro inte att du inte får dina rättigheter om du inte går med ett parti. Det är bara vanföreställningar och lögner. Vi hädar alla partier frånsett ett: Allâhs parti. Vi säger däremot inte att bara vi utgör Allâhs parti och att alla andra är Satans partier. Nej, Allâhs parti finns i Jemen, Egypten och Sudan, bland araber och bland icke-araber. Det finns i alla islamiska länder och det arbetar för Allâhs (´azza wa djall) sak; de kallar till Qur’ânen och Sunnah.

Partimedlemmar är trångsynta, ty de begränsar sitt parti vid ett enda folk. Däremot är det obligatoriskt att kalla hela Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. Faktum är att den förmögne ska till och med kalla otrogna till islam och riktighet – till och med djinner ska han kalla. Dessa förvandlade människor kan gå upp i bergen för att fiska röster. Beduiner är smartare än dem. En gång frågade jag en beduin vilket parti han tillhörde. Beduinpartiet, sade han och skrattade åt hela partiväsendet. Dessa människor är påverkade av islams fiender som de efterapar…

Dagens människor struntar i svindleri. De kan svindla lekmän bara de får med dem till sitt parti. Kommunister kan lova människor hus, giftermål och bilar bara för att få deras röster. Den lurade vet dock inte att de är beredda på att ta hans hus, fru och bil.

Löften och lögner. De skäms inte för lögn. Allt partiväsen är byggt på bedrägeri och lögn. Ett parti skickade ett brev till mig och bad om min åsikt. Två-tre meningar handlade om islam, resten var ren otro. När du läser deras böcker finner du ren överskridelse (الطَّاغُوتية).

122:78