Måste friaren berätta om sin sjukdom?

Fråga: Måste friaren berätta om sin sjukdom för kvinnan som han friar till?

Svar: Ja. Han får berätta om den och inte bedra och vilseleda. Han behöver däremot inte göra det om hennes förmyndare eller hon redan vet om den.