Måste ett kalls metodik och medel vara utmed Qur’ânen och Sunnah?

Fråga: Måste kallets medel vara i enlighet med Qur’ânen och Sunnah eller är det fråga som byggs på ens slutsatser?

Svar: Medlen behöver inte vara i enlighet med Qur’ânen och Sunnah. Det är metodiken som skall vara det. Kallets metodik och tillvägagångssätt skall vara utmed Qur’ânen och Sunnah enligt sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh –  jag och de som följer mig.””1

Det är alltså utmed Qur’ânen och Sunnah.

Vad gäller medlen, så förekommer det medel som är lämpade efter varje tid. Exempel på det är radiostationer och denna mikrofon som är framför mig. Detta fanns inte förr. Ett annat exempel är bilar och bilfärder för kallet. Detta fanns inte förr. Detta kallas för medel. De är tillåtna. De förnyas hela tiden utmed tiderna.

1 12:108