Måste en man täcka en av sina axlar när han ber?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/293-294)

Fråga: Måste en man täcka en av sina axlar när han ber?

Svar: Det är rekommenderat och inte obligatoriskt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Djâbir (radhiya Allâhu ´anh):

”Om det är åtsittande, får du knyta det runt midjan, och om det är rymligt, får du vira dig i det.”1

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) hängde upp sin överdel och bad med bar överkropp. När han var klar sade han:

”Jag gjorde det för att en dåre som du ska se det.”2

I en annan formulering heter det:

”… för att de okunniga ska se.”

Detta är den dominanta åsikt som delas av majoriteten.

Men bara för att axlarna ska vara täckta, betyder det inte att de är blygd. Istället ska de täckas för att fullborda klädnaden och spänna höftskynket. Det är emellertid bäst att be i två klädesplagg, ty det är mer täckande och säkrare. Det har autentiserats från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Om Allâh har berikat er, ska ni unna er.”

Det bevisar att den person som har det bra ställt, rekommenderas att be i två plagg. ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord stöds av att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad ifall de kunde be i ett enda klädesplagg, sade han:

”Har ni alla två klädesplagg?”3

Detta bevisar att ett plagg är tillräckligt, men om Allâh berikar oss, unnar vi oss. Dessutom påvisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Har ni alla två klädesplagg?” att alla människor äger inte två plagg. På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ägde de flesta människorna faktiskt bara ett klädesplagg.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Ahmad (3/335).

3al-Bukhârî (358) och Muslim (515).