Måste det konverterade paret gifta om sig?

Fråga: Ett gift par har konverterat till islam. Måste de gifta om sig?

Svar: Nej. De förblir utmed det tidigare äktenskapet. När hedningarna konverterade till islam på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid befallde han inte dem att gifta om sig. Men om mannen konverterar till islam och kvinnan konverterar till islam först efter hennes vänteperiod, måste de gifta om sig. Om en av dem konverterar till islam och den andre konverterar inom hennes vänteperiod, förblir äktenskapet. Det behöver inte förnyas.