Måste den som råkar ut för dolt avguderi under bönen ta om den?

Fråga: Måste den som råkar ut för dolt avguderi under bönen ta om den?

Svar: Nej, det måste han inte göra. Däremot måste han ångra sig inför Allâh. Bönen är korrekt. Dock är det bara Allâh som känner till dess belöning. Allâh känner bättre till hans avsikt.