Måste den ensamme kalla till bön?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/161-162)

Fråga: Måste den ensamme kalla till bön? En hadîth säger:

”När du reser dig till bön, ska du två dig som Allâh har befallt dig. Därefter ska du uttala trosbekännelsen och utropa bönen.”1

Vissa brukar den som bevis för att den ensamme måste både kalla till och utropa bön. Stämmer det?

Svar: Om en person befinner sig på en plats som saknar bönekallare, är det föreskrivet att kalla till bön, antingen obligatoriskt eller också rekommenderat. Därom tvista de lärde. Båda åsikterna rapporteras från Imâm Ahmad.

Angående den omnämnda hadîthen, är det möjligt att den åsyftar den trosbekännelse som läses efter tvagningen – och Allâh vet bättre.

1at-Tirmidhî (302).