Måste de fasta?

Fråga: Måste dementa, förståndshandikappade, barn och galningar fasta?

Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ålägger bara kompetenta människor dyrkan. Det vill säga förståndiga människor. De som saknar förstånd är inte skyldiga att dyrka. Alltså behöver varken galningen eller barnet (som saknar urskiljningsförmåga) fasta. Detsamma gäller den förståndshandikappade som inte är lika drabbad som galningen. Inte heller behöver den demente fasta. Allâh är nådig mot dessa människor. Den demente behöver inte fasta, be eller rena sig, ty han är som ett barn som saknar urskiljningsförmåga varför han är omyndig.

Däremot är de fortfarande ålagda att utföra ekonomiska plikter. Deras förmyndare får betala deras allmosor då allmosan är förknippad med egendomar. Allâh (ta´âlâ) sade:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Tag då emot något av deras egendomar som välgörenhet; så renar du dem och hjälper dem att växa.”1

Han sade ”Tag då emot något av deras egendomar” och inte ”Ta av dem”. Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) när han skickade honom till Jemen:

Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga.”2

Han klargjorde att allmosa skall betalas på deras egendomar ehuru de skulle tas från ägaren. Ekonomiska plikter faller nämligen inte från sådana individer. Det gör däremot fysisk dyrkan, såsom bön och fasta, då de saknar förstånd.

Beträffande den medvetslöse, är de flesta ense om att han inte är ålagd att be. Personen som förlorar medvetandet under en eller två dagar behöver inte ta igen bönerna han missat under den tiden, ty han saknade förstånd. Samma dom gäller emellertid inte sovaren som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”3

Sovaren besitter ju begrepp i den bemärkelsen att han vaknar om han väcks. Det gör inte den medvetslöse. Såhär lyder alltså domen för den medvetslöse som inte orsakat sin egen medvetslöshet. Dock skall personen som orsakat sin egen medvetslöshet (med hjälp av exempelvis bedövning) ta igen sina missade böner.

19:103

2al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).

3Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).