Måste betala tillbaka lånet

Fråga: En man har lånat 100.000 SAR av banken och ska avbetala lånet med en ränta på 20% varför den slutgiltiga summan hamnar på 120.000 SAR. Vad är domen för lånet?

Svar: Om han ändå ställde den frågan innan han tog lånet. Vill han undkomma lånet nu? Det går inte så. Han ska betala lånet, få synd på köpet och se till att inte göra om samma sak.