Måste be som imamen

Fråga: En resenär sluter sig till en hemmastadd imam i sista Tashahhud. Ska han be fulltaligt eller korta bönen?

Svar: Han måste be fulltaligt. Om han sluter sig till en imam som ber fulltaligt, måste han också be fulltaligt ehuru han sluter sig till bönen i dess slutskede. Han har samma dom som imamen.