Måste alla vara enade om att kritisera en individ för att han skall kritiseras?

Fråga: Krävs det samstämmighet för kritik? Han menar förmodligen kritik och beröm.

Svar: Detta hör till de Hadîth-lärdas frågor. Samstämmighet är dock inget krav. Det är inget villkor att de skall vara enade om att en person skall kritiseras. Han som bekräftar går före honom som förnekar. Han som berömmer förnekar och han som kritiserar bekräftar och därav har han företräde.