Måste alla lova ledaren tro och lydnad för att lyda honom?

Fråga: Vissa okunniga människor anser att alla skall lova makthavaren tro och lydnad för att hans maktinnehav skall vara korrekt. Stämmer det?

Svar: Det är en lögn och en falskhet och en osanning.

Om muslimska ledare och lärda lovar tro och lydnad, räcker det för alla andra. Det var inte alla människor som lovade Abû Bakr as-Siddîq tro och lydnad, utan endast de som hade något att säga till om. Så skall muslimerna vara. Om ledare och lärda och de som har något att säga till om lovar tro och lydnad, gäller det alla andra också.