Måste all jord från graven återföras till den?

Fråga: Vissa människor säger att jorden som grävs upp ur den dödes grav måste läggas tillbaka i graven eftersom den är hans egendom. Stämmer det?

Svar: Det stämmer inte. Om jorden överstiger en hands höjd så skall han inte begravas med den. Gravar som är högre än en hand motsäger Sunnah. De lärda säger att inget skall adderas till gravens jord.