Masslakt på kycklingar

Fråga: Vad anser ni om importerat kött från exempelvis Brasilien och på vars förpackning det står att det är slaktat på ett föreskrivet sätt?

Svar: Det är problematiskt. Visserligen kommer köttet från Bokens folk vars slakt är tillåten i princip:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

”… och födan hos dem som fick del av Skriften är tillåten för er.”1

Det vill säga deras slakt. Så lyder grundregeln. Men denna grundregel har utsatts av att de genomför masslakt på fågeldjur. De använder sig av vassa maskiner som halshugger dem. Det är den faktorn som belackar dess lovlighet. Således är vissa lärde passiva i sakfrågan. Först sade Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) att köttet är lovligt då det kommer från Bokens folk. Men när han fick reda på att djuren utsätts för masslakt, blev han passiv.

15:5