Massakern på kvinnor och barn i Gilead

6Israeliterna kände medlidande med sin broder Benjamin, och de sade: ”I dag har en stam huggits bort från Israel. 7Hur skall vi göra för att skaffa hustrur åt dem som är kvar? Vi har ju med ed lovat Herren att inte ge någon av våra döttrar som hustru åt dem.” 8De frågade: ”Är det några från Israels stammar som inte har infunnit sig inför Herren i Mispa?” Det visade sig då att ingen från Javesh i Gilead hade kommit till lägret för att delta i församlingen. 9Man höll mönstring bland folket, men ingen av invånarna i Javesh i Gilead var där.

10Menigheten sände då ut 12 000 krigare med denna order: ”Gå till Javesh i Gilead och hugg ner invånarna där, även kvinnor och barn. 11Detta är vad ni skall göra: alla män och alla de kvinnor som har haft samlag med en man skall ni viga åt förintelse.” 12Bland invånarna i Javesh i Gilead fann de 400 orörda unga flickor, som ännu inte haft samlag med någon man. Dem förde de till lägret i Shilo i Kanaan.