Massakern i Palestina rättfärdigar inte terrorismen i de otrogna länderna

Fråga: Vissa människor säger att sprängattentaten i de otrogna länderna är rätt sett till massakern på muslimerna i Palestina och andra länder. Vad är grunden i den här frågan?

Svar: Detta säger han efter sitt eget huvud. Han säger det inte utav kunskap. Det finns avtal och kontrakt mellan länderna. Varje land skyddar det andra. Det är inte tillåtet att bedra. Detta hör inte till den föreskrivna kampen. Detta hör till den förbjudna brottsligheten på grund av de resulterade nackdelarna.

Dessa angrepp är inte korrekta om de så skulle vara riktade mot de otrogna. Det finns inget bevis för dem. Länderna har avtal och kontrakt sinsemellan. Ingen får agera kaotiskt så att världens fylls av kaos. Det kommer att få motsatt effekt och muslimerna och andra oskyldiga kommer att råka illa ut.

Dessa sprängattentat, lönnmord och djävulska och impulsiva operationer är inte baserade på bevisen i Qur’ânen och Sunnah. De utförs utmed missförstånd. Gärningsmännen har missförstått dem. Därför tar de på sig sina egna synder och synderna från dem som de har vilselett utan kunskap. De har rekryterat andra och fått dem att lyda och följa dem utan bevis. De övertygade dem om att det är kamp för Allâhs sak. Det har ljugit. Sann kamp har sina villkor uppfyllda och hinder bortröjda. Har denna vilsna sekt tillämpat sann kamp? Nej. Har de några föreskrivna bevis? Nej. De följer bara sin lust och lydnad till Satan.