Masrûq och Djundub

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/357-358)

506 – Jag läste för min fader: Muhammad bin Dja´far sade: Sa´îd underrättade oss, från Abû Ma´shar, från an-Nakha´î som sade:

Masrûq och Djundub slöt sig till imamens sista Rak´ah i Maghrib. När de reste sig upp satt Masrûq i de återstående två Raka´ât medan Djundub satt bara i sista Rak´ah. Då detta togs upp med Ibn Mas´ûd sade han: ”Masrûq gjorde rätt och Djundub var inte bristfällig.”

507 – Jag hörde min fader säga:

Jag föredrar Masrûqs handling. Därtill ska han läsa i allt som han kompenserar.”