Maskerad pga. avsaknat tillstånd till vallfärden

Fråga: Vissa vallfärdare byter om till sina vanliga kläder när de kommer till vägtullarna därför att de saknar tillstånd till vallfärden. När de har passerat vägtullarna byter de om till ihrâm en andra gång och slaktar ett lamm som bot. Vad säger ni om dem?

Svar: För det första har de bedragit landet när de går emot systemet.

För det andra har de trotsat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klart och tydligt. Å ena sidan sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En muhrim skall inte ha på sig skjorta…”

Å andra sidan tog dessa människor på sig skjortor. Det är som att de öppet trotsar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det är märkligt hur dessa människor gäckar Allâhs budskap för att vallfärda en vallfärd som inte är obligatorisk för dem. Regeringen har inte förbjudit dem att vallfärda, den har bara organiserat vallfärden. Hur kan de lura regeringen i form av att visa att de inte är i ihrâm och trotsa Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i form av att ha på sig skjortor? Om du hade granskat dessa människor skulle du sett hur mycket de egentligen tar lätt på väldiga frågor som är viktigare än denna.