Maskerad pga. avsaknat tillstånd till vallfärden 2

Fråga: En person saknar tillstånd till vallfärden varför han tar på sig vanliga kläder efter ihrâm för att undkomma polisen. Måste han sona för det? Vad är domen för att avsiktligt falla i en synd?

Svar: Handlingen består av två synder:

1 – Olydnad mot makthavaren som inte tillåter vallfärd utan tillstånd för säkerhetens och rymlighetens skull.

2 – Han tar på sig sydda kläder under ihrâm utan något giltigt skäl. Det får han inte göra. I så fall är han ålagd att sona. Det är upp till honom i fall han vill föda sex fattiga, slakta ett lamm eller fasta tre dagar.