Masken och dess fara

Fråga: Den senaste tiden har det blivit vanligt att plastmasker säljs i affärerna i Djuddah. Maskerna sätts på huvudena och föreställer rovdjur så att människan framstår som en varg, apa eller ett lejon i ansiktet medan kroppen är en människokropp. Människorna brukar dem i samband med en kristen högtid som de också gratulerar varandra för.

Svar: Det är inte tillåtet att köpa, sälja eller bruka de omnämnda maskerna på grund av följande skäl:

1 – De föreställer rovdjur. Bilder på levande skapelser är förbjudna i alla former.

2 – Handlingen består av liknelse av djur. Det är inte tillåtet för människan att likna ett djur och framför allt inte ett rovdjur.

3 – Handlingen består av liknelse av otrogna och deras högtider, vilket nämns i frågan. Allâh har förbjudit muslimerna att likna de otrogna och medverka på deras högtider.

Utmed det är det förbjudet att importera dessa masker till muslimska länder, köpa dem och sälja dem så att inte muslimerna faller i de omnämnda synderna.