Mask i dadlar

´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)

´Awn-ul-Ma´bûd (10/245)

Abû Dâwûd sade:

3832 – Muhammad bin ´Amr bin Djablah berättade för oss: Sulm bin Qutaybah Abû Qutaybah berättade för oss: från Hammâm, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah, från Anas bin Mâlik som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev bjuden på gamla dadlar varvid han öppnade dem och rensade dem på kryp.”1

3833 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Hammâm underrättade oss, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev bjuden på dadlar som innehöll larver varvid han öppnade dem och nämnde liknande.

Hadîthen bevisar att det är föraktfullt att äta sådant som kan innehålla mask utan att kontrollera det först, heter det i “Fath-ul-Wadûd”. Däri står också att hadîthen bevisar att mat blir varken oren eller förbjuden att äta om en mask skulle hamna i den. al-Qârî sade:

“at-Tabarânî rapporterade med en god berättarkedja från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att dadlar undersöks. Förmeningen gäller i så fall nya dadlar så att man inte hamnar i tvångstankar. En annan förklaring är att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling tyder på att den är tillåtet och att det är föraktfullt att undersöka dadeln.”

al-Mundhirî sade:

“Rapporterad av Ibn Mâdjah.”

Beträffande formuleringen: “Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev bjuden på dadlar som innehöll larver varvid han öppnade dem och nämnde liknande”, så syftar den på en betydelse lik den förra. al-Mundhirî sade:

“Följeslagare saknas i berättarkedjan.”

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3832).