Maryams son och hans moder är ett tecken

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/327-328)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

“Och Vi gjorde Maryams son och hans moder till ett tecken och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.”1

Han (ta´âlâ) berättar hur Han gjorde Sin slav och Sitt sändebud ´Îsâ och hans moder Maryam (´alayhimâs-salâm) till ett tecken för människorna. Det vill säga ett definitivt bevis för att Han förmår allt Han vill. Han skapade Âdam utan föräldrar, Hawwâ’ från en man utan en kvinna, ´Îsâ från en kvinna utan en man och alla andra människor från en man och en kvinna.

1 23:50