Martyrerna

at-Tirmidhî rapporterar via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Martyrerna är fem; Han som dör av pesten, han som dör av en magsjukdom, han som drunknar,  han som dör under ett ras och martyren för Allâhs sak.”1

Han sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

an-Nasâ’î rapporterade via Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Martyrium är sju stycken bortsett från att dö för Allâhs sak; Han som dör av pesten, han som dör av en magsjukdom, han som drunknar, han som bränns till döds, han som dör av lungsäcksinflammation, han som dör under ras och en kvinna som dör i Djum´.”2

Det har sagts att det är kvinnan som dör i samband med förlossningen när hennes barn är fullt utvecklat i magen. Det har sagts att hon är en martyr oavsett om hon föder barnet och sedan dör eller dör medan barnet är i magen. Det har sagts att det betyder att hon dör som oskuld. Det har sagts att det betyder att hon dör innan hon får sin menstruationsperiod.

at-Tirmidhî, Abû Dâwûd och an-Nasâ’î rapporterade via Sa´îd bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som dödas för sin egendom är en martyr. Den som dödas för sitt liv är en martyr. Den som dödas för sin religion är en martyr. Den som dödas för sin familj är en martyr.”3

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Muslim rapporterade via Anas (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sanningsenligt söker martyrium kommer att uppnå det även om han inte råkar ut för det.”4

Sahl bin Hunayf (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sanningsenligt ber Allâh om martyrium, kommer att få martyrernas nivåer av Allâh om han så dör på sin säng.”5

11063.

21846.

3at-Tirmidhî (4121), Abû Dâwûd (4772) och an-Nasâ’î (4095).

4Muslim (1907).

5Muslim (1909)