Martyrer tvättas inte

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/456-457)

639 – Jag frågade min fader om martyren ska tvättas. Han svarade:

Om han är vid liv när han bärs iväg från slagfältet och dör, tvättas han. Om han stupar på slagfältet tvättas han inte.”

640 – Jag frågade min fader om den drunknade tvättas. Han svarade:

Ja.”

641 – Jag läste för min fader:

Ska den som dödas av tjuvar tvättas och bes för?”

Han svarade:

Om han dör på plats, erhåller han en martyrs rang. Det gör han dock inte om han bärs iväg därifrån och dör.”