Märklig sinnesförvirring

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 73-74

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tar upp paradisets och helvetets nuvarande existens samt evighet för att avvisa al-Djahm och hans anhängare som motsätter sig Qur’ânen och Sunnah med sina falska åsikter och osunda läror. Ibn-ul-Qayyim och andra från Ahl-us-Sunnah har tagit sig an att nämna deras åsikter för att avvisa dem och stödja och försvara Sunnah.

al-Djahm tillämpade denna fördömda ideologi för att han utgick från ett multiversum som handlar om att skapelserna saknar början och slut. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) avvisade honom ingående och sade:

Han ansåg att Elden var oskapad

och likaså Edens lustgårdar – båda är obefintliga

När de väl skapas på Domedagen

ska de upphöra efter en tid

al-´Allâf, hans anhängare, försökte vara måttlig

så han kom med en skrattretande, okunnig och oförskämd teori

Han sade att rörelserna ska upphöra

och inte själva platsen – så märklig sinnesförvirring1

1an-Nûniyyah (1/35).