Märklig motsägelse

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1277)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den nedsatta tron:

Horkarlen begår inte hor medan han är troende, spritmissbrukaren dricker inte sprit medan han är troende, tjuven stjäl inte medan han är troende och rånaren rånar inte så att människorna höjer på ögonbrynen medan han är troende.”1

Det är märkligt att Shaykh al-Qârî, som var en fanatisk Hanafî, förklarade hadîthen liksom Ibn Battâl och an-Nawawî och sade:

”Våra kollegor förklarade hadîthen i den bemärkelse att den omnämnda tron åsyftar en fullkomlig dito.”

Därefter sade han:

”Detta trots att tro består av bekräftelse medan handlingar är exkluderade från den.”2

Det går tvärtemot hans angivna förklaring.

1al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).

2al-Mirqâh (1/105).