Märker hur fel imamen läser i bönen

Fråga: Jag var på resande fot och skulle be vid en bensinmack. Jag slöt mig till samlingen i andra Rak´ah och insåg att imamen gjorde klara fel när han läste al-Fâtihah. Skall jag skilja mig från honom och fullända bönen på egen hand eller skall jag avbryta bönen och börja om på nytt?

Svar: Nej, avbryt inte den. Skilj dig från honom och fullända bönen på egen hand. Det är – om Allâh vill – harmlöst.